TAXI-ZENTRALE DONAUESCHINGEN
+49 771 5534

TAXI-ZENTRALE LÖFFINGEN
+49 7654 1433


Sjukskutsresor

IMG_20160507_181920 (1)

Taxi Vogt administrerar och utför färdtjänster till och från sjukhusen. Öppensjukvård och behandlingar som röntgen, kemoterapi och strålning. Även till Dialysstationer.

Vi har idag 2 olika profiler, de är en medicinskprofil och en reseprofil.

Medicinskprofil

avser, vilka hjälpmedel kunden har, om den har rullator, rullstol, syrgastuber, hörselskadad, synskadad och så. Detta är viktigt för taxichauffören som skall köra denna resan och att han/hon vet hur man skall bemöta denna kunden och veta vad denna har för medicinskt hjälpmedel.

Reseprofil

avser, med att man vet om kunden kan sitta i baksätet eller om den måste sitta i framsätet och då kan man inte ta med flera personer som måste sitta i framsätet. Om kunden har ett handikap där typ dörrar måste vara “barnsäkrade” eller vindrutor måste låsas, detta för att taxichauffören skall kunna utföra en så säker och bra resa som möjligt, så kunden kommer fram till sitt resemål.

Beställning av resa med taxi skall göras hos Taxi Vogt, telefon +49 (771) 5534.
Beställning av resor bör göras i god tid före önskad avresetid. Vid förhinder skall resan avbokas snarast.
Utebliven avbokning debiteras resenären.

Har du behov av ledsagare eller önskar ta med medresenär. (Medresenär får endast medfölja i mån av plats). I kommunen och landstinget har vi samåkning för färdtjänstkunder. Det innebär att du får åka med andra resenärer som har ungefär samma resväg. Därför får du inte alltid åka närmaste väg till ditt resmål och kan också få anpassa din restid till övriga resenärer.

När Du ringer lämna dessa uppgifter:
Ditt namn, personnummer och telefon.
Varifrån Du skall åka och vart.
Vilken tid och vilken dag Du skall resa.
Vilka hjälpmedel Du har med Dig.

Service kring resan

Chauffören skall utan extra kostnad hjälpa till att:
Öppna fordonsdörrar.
Komma in och ut ur fordonet.
Sätta på säkerhetsbältet.
Få med handbagage och handikapphjälpmedel.
Komma till och från ytterdörr.
Öppna ytterdörr samt komma in i bostaden.
Hitta rätt på institutioner.
Som bagage räknas det som en vuxen person kan bära på egen hand.

Tack för att ni åker med Taxi Vogt!